orh17

orh17

דירוג: 0% חיובי
רשום מאז Nov 24, 2011 צור קשר

מודעות שנוצרו על ידי orh17


אני מוכן לחפש ולהוריד לכם איזה שירים שבא לכם ואין לכם כוח להוריד אותם אחד אחד,ישים אותם בתוך קובץ ראר אחד בלבד ויעלה אותם לאיזה שרתם שתרצו. למשל אם אתם רוצים 3 שירים של משה פרץ 5 של אייל גולן ועוד אחד של שרית חדד,אתם תמסרו לי את שמות השירים אני יחפש ויוריד באיכות טובה ויעלה אותם לשרת שתבחרו כמו: f2h unlimit ועוד... ניתן לבקש 12 שירים בקובץ ראר יחיד. כל השירים יהיו באיכות מעולה.

אני מוכן לחפש ולהוריד לכם איזה שירים שבא לכם ואין לכם כוח להוריד אותם אחד אחד,ישים אותם בתוך קובץ ראר אחד בלבד ויעלה אותם לאיזה שרתם שתרצו. למשל אם אתם רוצים 3 שירים של משה פרץ 5 של אייל גולן ועוד אחד של שרית חדד,אתם תמסרו לי את שמות השירים אני יחפש ויוריד באיכות טובה ויעלה אותם לשרת שתבחרו כמו: f2h unlimit ועוד... ניתן לבקש 12 שירים בקובץ ראר יחיד